Komt uw initiatief in aanmerking?

Hoe groot is de kans dat uw initiatief in aanmerking komt voor een financiële bijdrage van De Gasthuizen?

Waar op deze pagina het woord project wordt gebruikt, kan ook activiteit of voorziening worden bedoeld.

De kans dat uw initiatief in aanmerking komt voor een financiële bijdrage van De Gasthuizen is groot.

De beslissing over het al dan niet honoreren van verzoeken voor financiële bijdragen ligt bij het bestuur van De Gasthuizen. Het bestuur van De Gasthuizen hanteert de volgende richtlijnen en voorwaarden.

De kans dat uw initiatief in aanmerking komt voor een financiële bijdrage van De Gasthuizen is gemiddeld.

De beslissing over het al dan niet honoreren van verzoeken voor financiële bijdragen ligt bij het bestuur van De Gasthuizen. Het bestuur van De Gasthuizen hanteert de volgende richtlijnen en voorwaarden.

De kans dat uw initiatief in aanmerking komt voor een financiële bijdrage van De Gasthuizen is klein.

De beslissing over het al dan niet honoreren van verzoeken voor financiële bijdragen ligt bij het bestuur van De Gasthuizen. Het bestuur van De Gasthuizen hanteert de volgende richtlijnen en voorwaarden.