Geschiedenis

De Gasthuizen blijft bouwen

De zorg voor en opvang van vreemdgeschiedenis_picture.jpgen, zieken, zwervers en senioren lag vanaf de middeleeuwen bij gasthuizen. In Zwolle waren de bekendste het Binnen- en Buitengasthuis, oorspronkelijk het Heilige-Geestgasthuis en het Gasthuis Ten Heilig Cruce genoemd.

Door de eeuwen heen richtten de gasthuizen zich steeds meer op bejaarden. De bewoners kregen gratis huisvesting en een financiële bijdrage, vergelijkbaar met wat we tegenwoordig kennen als een pensioen.

Na de Tweede Wereldoorlog werd de eerste stap naar het verhuren van bejaardenwoningen gezet. De gasthuizen, die deels afhankelijk waren van giften en schenkingen, kampten namelijk met financiële tekorten. De bewoners gingen daarom een gulden per week betalen.

In 1982 kreeg deze particuliere huisvesting voor senioren vorm in Stichting De Gasthuizen. Ruim een kwart eeuw later, in 2008, verkocht Stichting De Gasthuizen de 82 bejaardenwoningen aan Woningstichting Openbaar Belang.

De jaarlijkse rente over het vrijgekomen kapitaal wordt tegenwoordig gebruikt als financiële steun voor initiatieven voor senioren in Zwolle. Onder de naam De Gasthuizen blijft de stichting dus bouwen. Niet meer aan woningen, maar wel aan het welzijn van senioren in Zwolle.