Aanvraagformulier

Financiële bijdrage De Gasthuizen

Als u een aanvraag doet voor een financiële bijdrage van De Gasthuizen, verwerkt stichting De Gasthuizen uw gegevens. Hoe we dat doen, leest u in de privacyverklaring.

Een financiële bijdrage van De Gasthuizen vraagt u aan door onderstaand formulier in te vullen. U beargumenteert waarom uw initiatief de financiële steun nodig heeft en verdient. Verder voegt u zo veel mogelijk van de bijlagen toe die bij 'stap 3' van het formulier worden gevraagd. Aanvragen die niet compleet zijn, worden niet in behandeling genomen.

'Kleinere' bijdragen van *maximaal € 1.000,00 kunnen het hele jaar door worden aangevraagd en toegekend. Zo'n toekenning kan dus heel vlot geregeld zijn. Grotere aanvragen worden slechts twee keer per jaar behandeld. De sluitingsdata daarvoor zijn 1 mei en 1 oktober. 

*Bij een 'kleinere' aanvraag mag de totale begroting van het project niet hoger zijn dan € 1.000,00. Is de totale begroting wel hoger dan € 1.000,00, dan kunt u gerust een aanvraag doen, maar die wordt dan in de ronde van 1 mei of 1 oktober behandeld. Dat is omdat het een groter project betreft en het bestuur van De Gasthuizen daarover eerst wil vergaderen.

Bijvoorbeeld:
- U vraagt De Gasthuizen om € 1.000,00, voor een project dat in totaal € 5.000,00 bedraagt. Dit kan alleen toegekend worden bij de rondes van 1 mei en 1 oktober.
- U vraagt De Gasthuizen om € 1.000,00, voor een project dat in totaal € 1.000,00 bedraagt. Dit kan het hele jaar door toegekend worden en deze toekenning kan dus vlot geregeld zijn.

Stap 1
Stap 2
Stap 3

Informatie aanvraag