Aanvraagformulier

Financiële bijdrage De Gasthuizen

Als u een aanvraag doet voor een financiële bijdrage van De Gasthuizen, verwerkt stichting De Gasthuizen uw gegevens. Hoe we dat doen, leest u in de privacyverklaring.

Een financiële bijdrage van De Gasthuizen vraagt u aan door onderstaand formulier in te vullen. U beargumenteert waarom uw initiatief de financiële steun nodig heeft en verdient. Verder voegt u zo veel mogelijk van de bijlagen toe die bij 'stap 3' van het formulier worden gevraagd. Aanvragen die niet compleet zijn, worden niet in behandeling genomen.

Bijdragen voor plannen die een begroting kennen van maximaal € 1.000,00 (totale begroting) kunnen het hele jaar door worden aangevraagd en toegekend. Grotere aanvragen worden twee keer per jaar behandeld. De sluitingsdata daarvoor zijn 1 mei en 1 oktober.

Voor een snelle afhandeling doet u uw aanvraag online. Lukt dat niet, dan kunt u het formulier hier printen. Online aanvragen hebben echter voorrang.

Waar op dit formulier het woord project wordt gebruikt,
kan ook activiteit of voorziening worden bedoeld.

Stap 1
Stap 2
Stap 3

Informatie aanvraag