Schenkingen

Een goed doel, dichtbij huisschenkingen_picture.jpg

De Gasthuizen staat als stichting open voor legaten en donaties. Door de eeuwen heen werd de gasthuizen in Zwolle met grote regelmaat geld of grond nagelaten.

In de middeleeuwen bijvoorbeeld, lieten legatoren met name landerijen na. Het Heilige-Geestgasthuis bezat daardoor in die tijd grote stukken land van Mastenbroekerpolder tot Wanneperveen. Volgens de overlevering lieten de legatoren iets na in de hoop op vergeving van hun zonden.

Tegenwoordig hebben legatoren en donateurs andere motieven, zoals het willen steunen van een goed doel dichtbij huis.