Privacyverklaring De Gasthuizen
Zwolle, 18 mei 2018 - versie 1

De Gasthuizen en uw privacy

In het kader van de AVG zet De Gasthuizen hieronder op een rij waarvoor uw gegevens en documenten worden gebruikt.

Algemeen

De Gasthuizen wil goede doelen, ideeën en initiatieven voor senioren in Zwolle versterken. Dat doen we met financiële toekenningen. Zonder uw persoonsgegevens te verwerken, is het voor ons niet mogelijk om ons werk te doen en u te helpen met uw goede doel, idee of initiatief voor senioren.
Zonder uw gegevens kunnen we uw initiatief dus geen financiële bijdrage toekennen.

Om zeker te weten dat de financiële bijdragen van De Gasthuizen op de juiste manier worden ingezet, vragen we aanvragers om toelichting en gegevens. Daarbij vragen we om naw-, bank- en contactgegevens en documenten zoals bijvoorbeeld een kostenopgave, een financieringsplan, offertes, jaarverslag en een begroting.

Door een aanvraag bij De Gasthuizen te doen, gaat u akkoord met onze gang van zaken m.b.t. uw gegevens.

De gegevensverwerker
De gegevensverwerker is: Stichting De Gasthuizen, Suurhoffstraat 20, 8015 AG Zwolle.
Om hun werk goed te kunnen doen, zijn ook de volgende organisaties gegevensverwerkers voor Stichting De Gasthuizen: MCM tekst (pr en communicatie) en Multimove (bouw en technisch onderhoud website en databank).


Bankgegevens
Voor het voltooien van een financiële toekenning, heeft De Gasthuizen uw bankgegevens nodig. Deze worden uitsluitend gebruikt voor het storten van het toegekende bedrag.

Uw gegevens blijven 'binnen' De Gasthuizen
De Gasthuizen vindt privacy van groot belang. We behandelen uw gegevens dan ook vertrouwelijk. Uw gegevens zijn alleen in te zien door het bestuur, onze (extern ingehuurde) medewerker voor pr en communicatie en het bedrijf dat onze website en databank heeft gebouwd en technisch onderhoudt.

Uw gegevens worden opgeslagen in de databank van De Gasthuizen. Deze is met een wachtwoord beveiligd en alleen toegankelijk voor het bestuur, onze (extern ingehuurde) medewerker voor pr en communicatie en het bedrijf dat onze website en databank heeft gebouwd en technisch onderhoudt.

De Gasthuizen gebruikt uw gegevens alleen om goede doelen, ideeën en initiatieven voor senioren in Zwolle mogelijk te maken. Daarbij gebruiken we uw gegevens om contact met u op te nemen. Bijvoorbeeld wanneer er vragen zijn over uw aanvraag. Of wanneer we uw medewerking willen vragen voor pr.

De gegevens die u achterlaat of overhandigt aan De Gasthuizen, geven wij niet aan andere partijen. We zullen uw gegevens niet aan derden verkopen/overdragen. Ze zullen uitsluitend beschikbaar zijn voor partijen die zijn betrokken bij het beoordelen van uw aanvraag, het toekennen ervan of het promoten van De Gasthuizen.

Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden, zoals het bedrijf dat onze website en databank heeft gebouwd en technisch onderhoudt en onze (extern ingehuurde) medewerker voor pr en communicatie, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Periode

De Gasthuizen bewaart uw gegevens zolang als nodig is voor het doel waarvoor we ze hebben

ontvangen. Dat betekent dat er vooralsnog geen einddatum is.

Publiciteit
Om De Gasthuizen bekender te maken en zo veel mogelijk mensen te informeren over de mogelijkheid van financiële hulp voor goede doelen voor Zwolse senioren, zoeken we geregeld de pers op en publiceren we via onze eigen kanalen nieuws en informatie over toekenningen.

Wat we (soms zonder overleg met de aanvrager) publiceren rondom een eventuele toekenning, is het volgende:
- Op www.degasthuizen.nl/toekenningen plaatsen we de naam van de organisatie/de initiatiefnemer, een beknopte omschrijving van het project en het door De Gasthuizen toegekende bedrag.
- Op www.facebook.com/degasthuizen plaatsen we berichten over toekenningen. Hierbij kan het gaan om de naam van de organisatie/de initiatiefnemer, een beknopte omschrijving van het project en het door De Gasthuizen toegekende bedrag. Ook kan het een (deel van een) interview of artikel zijn. In dat laatste geval krijgt u wel eerst bericht.
- Op twitter.com/degasthuizen plaatsen we berichten over toekenningen. Hierbij kan het gaan om de naam van de organisatie/de initiatiefnemer, een beknopte omschrijving van het project en het door De Gasthuizen toegekende bedrag. Ook kan het een (deel van een) interview of artikel zijn. In dat laatste geval krijgt u wel eerst bericht.
- Op www.degasthuizen.nl/nieuws plaatsen we artikelen over sommige toekenningen. Deze artikelen komen tot stand in samenwerking met de aanvrager.
- De Gasthuizen plaatst advertenties in diverse media. Daarin noemen we ook sommige toekenningen. Het gaat dan om de naam van de organisatie/de initiatiefnemer, een beknopte omschrijving van het project en het door De Gasthuizen toegekende bedrag.

Gemak voor u
Persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt via cookies, zoals informatie over het apparaat dat u gebruikt en het IP-adres van waaruit u www.degasthuizen.nl bezoekt.

Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele device worden opgeslagen als u op onze website komt. Op www.degasthuizen.nl worden cookies gebruikt om het u zo makkelijk mogelijk te maken. U hoeft dankzij de cookies bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen.

U kunt er ook voor kiezen om de cookies niet te accepteren. Dan worden uw gegevens bijvoorbeeld niet opgeslagen tijdens het invullen van het aanvraagformulier. Ze worden dan wel in de databank opgeslagen, maar pas op het moment dat u het formulier helemaal heeft ingevuld en uw aanvraag met een klik op de button 'Afronden' definitief maakt.

Het wel/niet toestaan van cookies kunt u wijzigen in de instellingen van uw internetbrowser.

Beveiliging
De Gasthuizen beveiligt uw gegevens en de aan ons verstrekte documenten op verschillende manieren:
- Wachtwoorden op pc's en tablets
- Papieren documenten achter slot en grendel
- De databank, waarin De Gasthuizen uw gegevens en documenten bewaart, is beveiligd met een wachtwoord. Daardoor is deze alleen toegankelijk voor het bedrijf dat onze website en databank heeft gebouwd en technisch onderhoudt en voor de bestuursleden van De Gasthuizen en de (extern ingehuurde) medewerker pr en communicatie.
- Het content management systeem van de website en de databank draaien op een goed beveiligd closed source systeem.

Andere websites

Www.degasthuizen.nl verwijst soms naar andere websites, kanalen voor sociale media of online platforms, zoals Twitter en Facebook. De Gasthuizen is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites, kanalen en platforms. Dit privacy statement geldt dan ook niet voor de websites, kanalen en platforms van derden.

Blijf op de hoogte

De Gasthuizen kan deze privacyverklaring wijzigen. Wilt u op de hoogte blijven, raadpleeg dan geregeld deze pagina.


Vragen of bezwaar
Heeft u vragen over de privacyverklaring van De Gasthuizen en de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem contact op met het bestuur via info@degasthuizen.nl.
 

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U mag ook een verzoek doen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, te wissen of te ontvangen. Dit kan alleen door een persoonlijk bezoek te plannen aan het bestuur van De Gasthuizen. De Gasthuizen vraagt u dan om zich te identificeren. Dit is om uw en onze (cyber)veiligheid te maximaliseren.
 

Indien u daartoe aanleiding ziet, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Echter, neem vooral contact met De Gasthuizen op. Wij doen er alles aan om netjes en zorgvuldig met uw gegevens om te gaan.

Contact
De Gasthuizen

Postbus 174

8000 AD Zwolle

info@degasthuizen.nl

www.degasthuizen.nl

KvK: 4102308