- Initiatieven die deels door de aanvrager zelf of een derde partij worden gefinancierd, komen over het algemeen eerder in aanmerking voor een financiële bijdrage van De Gasthuizen.

- De financiële bijdragen van De Gasthuizen zijn in te delen in drie categorieën: tot 1.000 euro; van 1.000 tot 10.000 euro en van 10.000 tot 25.000 euro.

- Financiële bijdragen voor projecten met een totale begroting van maximaal 1.000 euro kunnen het hele jaar door worden toegekend. Aanvragen van 1.000 tot 10.000 euro worden volgens de reguliere procedure op twee momenten in het jaar toegekend. Op aanvragen van 10.000 tot 25.000 euro is ook de reguliere procedure van toepassing, waarbij geldt dat deze bedragen bij uitzondering worden toegekend.

- De financiële bijdrage wordt toegekend voor een bepaalde periode die niet langer is dan twaalf maanden.

- De financiële bijdrage kan worden toegekend voor de totale kosten van een project, activiteit of voorziening of voor een gedeelte daarvan.