Seniorencommissie Berkum organiseert activiteiten

19 september 2016

Wijkvereniging Berkum heeft anderhalf jaar geleden een seniorencommissie in het leven geroepen. Mede dankzij een financiële bijdrage van het Zwolse fonds De Gasthuizen zijn er nu maandelijks activiteiten voor ouderen uit de wijk. Op woensdag 12 oktober is het weer zover: dan is er in wijkcentrum De Weijenbelt een diavoorstelling over Zwolle.

“We gebruiken het geld voor de aanschaf van spelletjes, hapjes of voor bijvoorbeeld het organiseren van een lezing, fietstocht, wijnproeverij, workshop hapjes maken of een cabaretavond”, vertelt Johanna Bos-Hageman, voorzitter van Weij Senioren Berkum. “We spelen in feite in op de ontwikkeling dat mensen langer thuis wonen en we zijn er ook voor mensen die alleen komen te staan. Bij senioren denken veel mensen overigens al gauw aan 70-plussers, maar we zijn er juist ook voor zestigers die gezelligheid zoeken. Ons idee is dat ze eerst bij ons komen, elkaar hier leren kennen en zo contacten kunnen leggen.”

 

Vraag

De vraag naar activiteiten kwam volgens de voorzitter niet zozeer van de senioren zelf. De wijkvereniging merkte zelf dat senioren niet meer naar andere activiteiten kwamen en dat er weinig meer voor hen in Berkum was. “Mensen zijn ook moeilijk te bereiken”, volgens Johanna. “We publiceren de activiteiten in wijkblad de Berkumer, op onze website en proberen zoveel mond-tot-mond reclame te krijgen. We hopen zo een sneeuwbaleffect te bereiken dat meer mensen er gemakkelijker op uit gaan.”

 

Diavoorstelling

Van de bijdrage van De Gasthuizen is al een aantal spullen aangeschaft. In september 2015 dit jaar zijn de seniorenactiviteiten begonnen. “De tweede woensdagmiddag van de maand, aanvang 14.30 uur, staat vast”, benadrukt Johanna. “Na de zomervakantie en de Oranjefeesten in Berkum is de eerstvolgende middag op de tweede woensdag in oktober. Dan hebben we een diavoorstelling over de Zwolse binnenstad. Daarvoor zijn de verwachtingen hoog gespannen. Vorig jaar hebben we dat over Berkum gedaan. Toen was de zaal te klein.”

 

Belangstelling

De middagen slaan volgens haar goed aan. “We hebben altijd minimaal dertig bezoekers, maar dat kan ook uitlopen tot tachtig. Uiteraard is de belangstelling afhankelijk van het onderwerp dat wordt behandeld. Niet iedereen is vanzelfsprekend in elk thema geïnteresseerd.” De bijdrage van De Gasthuizen geeft mogelijkheden tot iets extra’s, vindt Johanna. “Zo krijgen we wat meer flexibiliteit om ook eens een andere avond of andere activiteiten uit te proberen. We zijn er erg blij mee.”

 

Terug naar overzicht
Seniorencommissie Berkum organiseert activiteiten