Het Thomaskoor viert vijftigjarig bestaan

06 januari 2016

De kerkdienst staat in het teken van dit jubileum. Een groep vrijwilligers bereidt deze viering voor en daarbij worden toepasselijke liederen uitgezocht", vertelt Joke Hendrickx, voorzitter van het jubileumcomité.

Het rectoraat, de geloofsgemeenschap die is geworteld in de Dominicaanse traditie, bestond iets eerder en heeft haar halve eeuwfeest al gevierd in september 2015. "Ruim een half jaar na de oprichting in 1966 werd het koor opgericht, want een koor hoort bij de vieringen", vertelt Hendrickx. "Eén koorlid en de organist Jan Drost zijn er vanaf het eerste uur bij. Het Thomaskoor is lange tijd het koor geweest waarop het langste een beroep werd gedaan. In de loop der jaren zijn er veel koren bij gekomen, waaronder het koor Aquino. Om de week ondersteunen wij de kerkdienst."

Mengelmoes
Het Thomaskoor is een vierstemmig gemengd koor en staat onder leiding van dirigent René van Breukelen. In de beginperiode zong het 36 leden tellende koor vooral de oude Gregoriaanse en Engelse liederen. Hendrickx: "Die liederen zijn we niet vergeten, maar nu zingen we ook veel van moderne componisten, waaronder Huub Oosterhuis. Het is eigenlijk een mengelmoes. De keuze van de liederen is gericht op wat er in de preek en de lezingen aan bod komt. De omvang en de formatie van het koor is in de afgelopen decennia tamelijk gelijk gebleven."

Lief en leed
Voor de viering van het jubileum deed het koor een aanvraag voor steun bij het Zwolse fonds De Gasthuizen. "De leden zijn ouderen; velen zijn gepensioneerd. We oefenen altijd op woensdagavond en het is heel erg gezellig. Men heeft hart voor elkaar in lief en leed. De koorleden betalen een jaarcontributie. Daarmee kunnen we het financieel allemaal net redden. Met de gift van De Gasthuizen kunnen we het jubileum nu meer glans geven", motiveert Hendrickx het verzoek aan het fonds.

Boek
Op 31 januari van het jubileumjaar begint het koor om 15.00 uur met een openingsconcert. "Daarin zingen we onze lievelingsliederen door de jaren heen. Verder hebben we affiches gemaakt om oud-leden op te roepen en we kunnen nu een glaasje schenken bij het concert. In het jubileumweekend in april hebben we dan tevens een hapje en een drankje. Bovendien heeft een aantal leden een boekje gemaakt over de historie van het koor en ook daarvoor was geld nodig. Tot slot gaan we met de koorleden zelf in september uit eten en een gezellige avond houden."

Het Thomaskoor kreeg de toekenning van De Gasthuizen na het indienen van een officiële aanvraag. De Gasthuizen geeft financiële steun aan uiteenlopende initiatieven voor Zwolse senioren. Kijk voor meer informatie op www.degasthuizen.nl.

Terug naar overzicht
Het Thomaskoor viert vijftigjarig bestaan