Wijk- en speeltuinvereniging viert feest

21 september 2018

De wijk- en speeltuinvereniging Wipstrikkwartier bestaat tachtig jaar en dat is gevierd. Op 15 september waren er tal van activiteiten voor jong en oud bij wijkcentrum Bestevaer en de aangrenzende speeltuin.

Voor de festiviteiten voor de senioren vroeg beheerder Sylvia le Fèbre steun bij De Gasthuizen. “Vijf jaar geleden heb ik dat ook gedaan bij het 75-jarige bestaan. We zijn ontzettend blij met de donatie. We zien hier steeds meer opa’s en oma’s in de wijk. Als vereniging streven we naar meer samensmelting tussen jong en oud om te voorkomen dat mensen in een isolement raken. Wat zou het toch mooi zijn als jongeren bijvoorbeeld met eenzame ouderen eens spontaan een stukje gingen wandelen. Die beweging proberen we in gang te zetten.”

Het jubileumfeest begon met een receptie en een hapje en een drankje. Le Fèbre: “Wethouder William Dogger opende het feest en nam eveneens het nieuwe speeltoestel in de speeltuin in gebruik.” Een smartlappenkoor, een fancy  fair en talrijke activiteiten voor kinderen vulden de ochtend. Ook was er een groot darttoernooi. Voor een gezamenlijk lunch rond het middaguur waren jong en oud(er) uitgenodigd. “Voor een kleine bijdrage van één euro was er voor iedereen een kop soep en hadden ze keuze uit lekkere broodjes. Hiervoor vroegen we met name de oudere bewoners van de Menistenflat en Parkzicht”, aldus de beheerder. Een aantal senioren van de blokfluitclub verzorgden de muziek. Rond de klok van twee uur nam een shantykoor het over. Later op de middag was er nog een dj voor de jeugd, waarna de bezoekers zich konden voorbereiden op de grote feestavond met muziek van Men in Music en Abraham Toxopeus.

Le Fèbre: “We zagen dat de senioren massaal meezongen met de oudjes liedjes van het smartlappenkoor. Verder hadden we een expositie over de wijk Wipstrik, vroeger en nu. Ook zagen we veel senioren tijdens de gezamenlijke lunch.” In het wijkcentrum komen veel ouderen uit de wijk om bijvoorbeeld te bridgen, bingo te spelen, te kaarten of deel te nemen aan Fit Gym. Voor het jubileumfeest werden flyers verspreid en werden de ouderen in de Menistenflat en Parkzicht persoonlijk uitgenodigd.

De wijk- en speeltuinverenging heeft ideeën om meer voor de senioren te doen. “Plannen zijn er genoeg”, volgens de beheerder. “We zijn met de gemeente in overleg voor een nieuwe keuken, zodat mensen hier ook kunnen lunchen. Verder willen we graag meer activiteiten organiseren, maar daarvoor gaan we de senioren eerst zelf vragen wat ze willen. In het najaar beleggen we daarvoor een informatieavond.” Een idee is dat een welzijnswerker de wijk in gaat met een Buurtkar om de senioren betrokken te houden en uit hun dreigende eenzaamheid te halen, zoals dat nu ook voor jongeren gebeurt. Le Fèbre: “Nu het jubileumfeest achter de rug is, gaan we deze zaken in gang zetten.”

Wijk- en speeltuinvereniging Wipstrikkwartier kreeg de toekenning van De Gasthuizen na het indienen van een officiële aanvraag. De Gasthuizen geeft financiële steun aan uiteenlopende initiatieven voor Zwolse senioren. Kijk voor meer informatie op www.degasthuizen.nl.

 

Terug naar overzicht
Wijk- en speeltuinvereniging viert feest